News

Når modner chilien?

Når modner chilien?
Når modner chilien?

Misdannelser på frukten av chili

Misdannelser på frukten av chili
 Av og til skjer det i naturen, vi får misdannelser på frukter og grønnsaker. Det er blitt forsket mye på dette, men forskerne har fortsatt ikke ko...