Historien om frøet

Frøet er plantens overlevelsesstrategi. Frøet er et stadium i livssyklusen som sikrer arten overlevelse. Her gir vi deg en generell innføring i frøets mysterier.

Hva er et frø?

Dannelsen av frøet skjer når blomsten på planten blir befruktet, av for eksempel en bie på jakt etter nektar. Anatomien til et frø er frøskall, et plantefoster og opplagsnæring. Frøskallet har en beskyttende oppgave, men har også i oppgave å starte frøets spiring ved å suge opp vann. Av og til er skallet også medvirkende i frøspredningen. Plantefosteret, som også kalles kimen, består av kimrot, kimknopp og kimblad. Kimen finner du på innsiden av skallet. Denne er en eggcelle som har blitt befruktet av sædkjerne.

Etter at frøet er ferdig modnet, ligger kimplanten og hviler seg inntil forholdene igjen blir gunstige. Frøet inneholder frøhvite, som er opplagsnæring (en startpakke til spiren) for kimplanten når den skal strekke seg fra mørket i jorda og opp i lyset ved spiring.

Frøspiring

At et frø spirer betyr at plantefosteret vokser og bryter gjennom frøskallet. For å starte spiringen må frøet først ta opp vann. Vannet får frøet til å svelle og vekker til live kimen. Kimrota presser seg ned i jorda, mens stengelen strekker seg oppover. Etter hvert sprekker skallet helt. Enzymer i frøet blir aktivert av vanntilførselen, og stoffomsetningen starter.

Før frøet spirer, ligger det i en frøhvile. Frøhvilen er forskjellig for ulike frø. Noen arter er klare til å spire straks etter frømodningen. Andre arter trenger bestemte vilkår under en periode før frøet kan spire. Generelt trenger et frø luft, vann og temperatur over 5-6 grader for å spire. Dette gjelder ikke chilifrø, da de trenger minimum 25 grader for å spire. Hvis frøene settes for dypt i jorda, vil de ofte ikke spire. Dette er på grunn av for lite tilførsel av luft. Spiringen starter med at frøet tar opp vann fra omgivelsene sine. Derfor er tørre omgivelser viktig når man lagrer frø. Svellingen fører til økt volum i frøet, og plantefosteret blir igjen aktivt. Kimrota forlenges, trenger gjennom det oppbløtte frøskallet og strekker seg ned i jorda. Tilsvarende strekker stengelen seg og presser kimbladene oppover. Når kimbladene kommer mot overflaten, sprenges frøskallet og kastes av planten.

Frøbladene har nå kommet opp i lyset. I lyset blir frøbladene grønne og starter med en fantastisk, og livsnødvendig prosess, fotosyntese. Nå er det en fiks ferdig plante som kan produsere energien sin selv ved hjelp av fotosyntese.

Alle frø vil dessverre ikke spire. Noen er døde, hos noen går ting galt, og mange ganger har de ikke det rette miljøet. Frøet vil for eksempel ikke spire uten vann.


Legg igjen en kommentar

Vær oppmerksom på at kommentarer må godkjennes før de publiseres